Kvalitet

Vår vision är nöjda kunder/beställare som återkommer. Vi tror på ett samarbete mellan Beställare-Arkitekt-Arbetare för att hitta lösningar och få en trevlig resa genom byggtiden. Produktionen utförs korrekt enligt ritningar och tidsplaneringen följs så att helheten på byggarbetsplatsen flyter på och fungerar.

Genom kunskap om konstruktion och material som håller Svensk Standard kan vi presentera vår produkt och byggnation med stolthet. Planeringen och arbetsberedningarna innan byggstart förebygger att inga oväntade problem eller kostnader uppstår under byggtiden.

Vi har erfarna, utbildade hantverkare som har erfarenhet och kunskap inom de byggnationer vi specificerat oss inom; Mark, Betong och Byggnationer.

Ledningen för Markobet AB arbetar för ett långt och troget samarbete som följer oss in i framtiden.

Miljö

Vi som leder Markobet AB anser att vi kan påverka miljön på byggarbetsplatserna och ställer därför höga krav på våra anställda och på våra medarbetare.

Vi vill bidra till en tryggare framtid för både arbetarna, beställaren samt våra efterkommande generationer.

Arbetsberedningar och planering kan man påverka så att arbetarna kan vara trygga i sin vardag på bygget genom kunskapen om alla de material vi handskas med, samt få den kunskap som ger oss en renare och trevligare värld att leva i.

Vi strävar efter att följa alla säkerhetskrav från våra beställare samt utbildar vår personal regelbundet så att vi medvetet vet om riskerna på arbetsplatsen och därmed kan förhindra att sådana sker.